• "Als ik doe wat ik goed kan,
    blijft het leuk"

Vanuit onze visie dat wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen, helpen wij jongeren met een licht verstandelijke beperking aan het werk. Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij. 

Humanitas DMH is een gecertificeerd aanbieder van de begeleiding van mensen met een beperking op weg naar regulier werk.
Het begeleidingstraject van Humanitas DMH op het gebied van werk noemen we JobRun.
JobRun is de verbindende schakel tussen de werkgever en de cliënt.