• "Mijn cliĆ«nt heeft problemen met zijn huurbaas.

    Wat kunnen jullie voor hem betekenen?"

Voor wie is JobRun?

JobRun begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking die door problemen op meer dan twee leefgebieden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Hun, voor buitenstaanders vaak onzichtbare, beperking maakt dat ze in reguliere programma's niet mee kunnen komen. Daarnaast hebben ze door gebrek aan succeservaringen een lage intrinsieke motivatie. JobRun begeleidt deze mensen naar passende arbeid die aansluit bij hun mogelijkheden.

JobRun biedt:

  • een perspectief voor kwetsbare burgers;
  • beperking van overlast in gemeenten waardoor maatschappelijke kosten dalen;
  • een passende werkplek voor mensen met een licht verstandelijke beperking.


We hebben informatie voor verwijzers samengevat in een beknopte flyer die u hier kunt lezen.

Humanitas DMH

Humanitas DMH werkt landelijk en lokaal aan de ondersteuning, begeleiding en participatie van mensen met een beperking in de samenleving. We doen dit vanuit de humanistische kernwaarde van eigen regie.

We zijn pragmatisch en niet bang om samen te werken of juist de regie te pakken.